Specialistische hulp bij leren

‘Ik geloof niet in het blijven herhalen van de lesstof zonder resultaat. Als een kind het na 1000 x nog niet snapt of kan, is er iets anders aan de hand!’

Normaal gesproken gaat elk kind graag naar school om te leren lezen, rekenen en schrijven. De meeste kinderen komen met mooie rapporten thuis en hebben daadwerkelijk plezier in het leren! Maar wat als het allemaal niet zo makkelijk gaat en je kind niet tot bloei komt zoals je had verwacht? Ligt het dan aan de motivatie of aan  de intelligentie? Nee, gelukkig niet!

Bekijk hieronder een selectie van het aanbod.


placeholder image

 
Reken en Taal praktijk ik leer het is een praktijk die kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs begeleidt die leerproblemen hebben of moeite hebben met het leren plannen. De ondersteuning met betrekking tot leerproblemen kan geboden worden door middel van Remedial Teaching. Dit betreft leerachterstanden bij (begrijpend) lezen, spelling, woordenschat en/of rekenen. Het bieden van gerichte hulp aan kinderen met een rugzak (LGF) behoort ook tot de mogelijkheden. Ik begeleid kinderen individueel of in kleine groepjes.

placeholder image

 
Rekenproblemen worden in het basisonderwijs minder snel herkend dan leesproblemen. Bij sommige kinderen verloopt de rekenontwikkeling langzamer dan bij de meeste kinderen. Het rekenen kost dan bijvoorbeeld veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Extra ondersteuning tijdens het leerproces is voor deze kinderen dan ook heel fijn en verstandig. Scholen hebben zelf echter niet altijd de tijd en middelen om hier voldoende aandacht aan te besteden. De ondersteuning stemmen we af op de specifieke behoeften van de leerling.

placeholder image

 
Lezen en spellen zijn twee belangrijke vaardigheden die we in het dagelijks leven toepassen. Niet elk kind vindt dit echter makkelijk om te leren. Mogelijk heb je als ouder vanuit school signalen ontvangen dat het lezen en spellen lastig is voor jouw kind, of ervaar je dit zelf in het dagelijks leven of tijdens het maken van huiswerk. Het is dan heel fijn en verstandig om deskundig hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat de taalachterstand zo klein mogelijk blijft. De begeleiding is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, en wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het kind.

placeholder image

 
Het ontbreekt aan overzicht, plannen lukt niet en jouw zoon of dochter is veel te snel afgeleid. Herkenbaar? Veel leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs vinden het lastig om op een goede manier om te gaan met (de hoeveelheid) huiswerk en toetsen die ze op school krijgen. Huiswerkbegeleiding bestaat uit een persoonlijke begeleiding op verschillende gebieden, waaronder, agendagebruik, beter leren plannen en het maken en leren van actueel huiswerk.

placeholder image

 
Op school wordt de ontwikkeling van kinderen goed in de gaten gehouden door het afnemen van bv de CITO-toets. Ter controle kunnen we op elke gewenst moment een onafhankelijk onderzoek starten. Dit is onderzoek naar het niveau van de beheersing van de aangeboden lesstof op een bepaald vakgebied. Zo krijgen ouders en de leerling in beeld welke vaardigheden al worden beheerst en op welke vaardigheden de remedial teaching moet focussen. Voor de afname van het didactisch onderzoek worden bijna altijd de Schoolvaardigheidstoetsen (SVT Toetsen) afgenomen.

placeholder image

 
Vanuit de praktijk merk ik vaak dat kinderen moeite hebben met de vraagstelling van CITO. Bijvoorbeeld bij begrijpend lezen kunnen kinderen moeilijk omgaan met multiple-choice vragen of bij rekenen weten ze niet hoe ze een som uit het verhaaltje moeten halen. In de aanloop naar de CITO toets kan ik uw kind ondersteuning en begeleiding bieden door middel van vaardigheden te ontwikkelen om zo meer zelfvertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen.

placeholder image

 
Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Het wordt ook wel het 'visueel leersysteem' genoemd. Daarom wordt het reguliere lesmateriaal (talige manier) niet begrepen en onthouden. Vaak hebben kinderen die beelddenken een leerachterstand of denkt men aan dyslexie.

placeholder image

 
Over het algemeen bestaat bijles uit het herhalen van leerstof die een kind moeilijk vindt. Er wordt uitgegaan van de methodes die op school gebruikt worden en tijdens de begeleidingsuren krijgt een kind extra uitleg over de dingen die al in de klas aan bod zijn geweest (reteaching) en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat (preteaching).

placeholder image

 
Training van intellectuele vaardigheden. S.M.A.R.T. is een trainingsprogramma dat kinderen helpt hun redeneervaardigheden te verbeteren. Naast een basisprogramma bestaat het programma ook uit oefeningen die het werkgeheugen, verwerkingssnelheid en flexibiliteit versterken.

placeholder image

 
Screening en training voor een beter auditief werkgeheugen. Voor kinderen die moeite hebben met de auditieve component van het werkgeheugen en het kunnen verwerken van auditief aangeboden informatie en instructie in de klas. Belangrijk voor de taalontwikkeling.

placeholder image

 
Screening en Training van de Executieve Functies, voor kinderen die moeite hebben met Cognitieve Flexibiliteit, Inhibitie, Cognitieve Snelheid en Werkgeheugen. Vanaf 6 jaar. Voor Volwassen die hun Cognitieve Fitheid willen verbeteren.

Zowel ouders als scholen kunnen mij inhuren. Afzeggen kan tot 24 uur van tevoren per mail of telefoon. Anders wordt de les in rekening gebracht.
Reken + taal praktijk Ik leer het is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)