Marloes 0001

Juf Marloes

Gediplomeerd groepsleerkracht Primair basisonderwijs en Remedial Teacher Master Special Educational Needs.

De eerste 10 jaar van mijn onderwijsloopbaan stond ik met veel plezier voor de klas. Sinds  2012 werk ik als gediplomeerd Remedial Teacher. In mijn eigen praktijk, bij iemand thuis (bv door ziekte), op een zorgboerderij  en scholen legt ik me toe op onderwijs aan leerlingen die meer zorg en hulp nodig hebben.  Ik heb de capaciteit om kinderen meer plezier en vertrouwen te geven in het leren.

Als Remedial Teacher wil ik graag kinderen en jongeren helpen die niet genoeg hebben aan de hulp die tijdens schooltijd geboden wordt.  

Om leerlingen en studenten in Dalfsen en omgeving te kunnen helpen met beter leren leren, spellen, lezen en rekenen, ben ik gestart met Reken + Taal praktijk ik leer het. Want als leerkracht en ouder van twee prachtige kinderen, weet ik hoe frustrerend het is om kinderen te zien vastlopen. Het is fijn om ook deze kinderen weer te zien groeien en dat ze genieten van de extra aandacht en hun langverwachte succes. Extra zorg en aandacht voor deze belangrijke basisvaardigheden is van groot belang, niet alleen om nu mee te kunnen komen op school maar ook om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Leerproblemen op school leiden vaak tot spanningen thuis, frustraties, gevoelens van onmacht en soms zelfs tot agressie en lichamelijke klachten.

Wacht niet langer af, maar onderneem actie en schakel professionele hulp in.

Leerproblemen kunnen voor komen door de lesstof waar je kind moeite mee heeft, maar de manier waarop je kind (het beste) leert speelt ook een hele grote rol. Daarnaast spelen factoren als faalangst, moeite met concentreren, denken in beelden ook een rol. Er is dan ook geen standaardoplossing. Daarom kijk samen met jou en je kind naar een oplossing op maat. We starten altijd met een vrijblijvende intake. Het succes van de samenwerking en het resultaat dat ik bij je kind kan boeken, hangt sterk samen met de klik die we met elkaar hebben. Daarom moet het gevoel goed zijn! Voor elk kind maak ik een persoonlijk plan van aanpak.

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en om de kwaliteit te waarborgen volgt ik regelmatig een lezing, cursus of opleiding. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Investeer in de toekomst van je kind

Het verhaal achter het logo

Leuk om te weten:

De geschiedenis van het logo begint al bij de oude Grieken. Het woord ‘logo’ is afgeleid van het woord ‘logos’. Logos betekent eigenlijk naam, symbool of handelsmerk.

Het was voor mij meteen duidelijk dat mijn logo een uil moest zijn. Een uil staat bij veel mensen bekend om de wijsheid. Zo wijs als een uil. Maar een uil is veel meer...

Sommige mensen hebben, net zoals uilen, betere ogen voor de duisternis dan voor het licht. En ook deze spreuk is waar. De afgelopen jaren heb ik geleerd om verder te kijken dan de standaard etiketjes. De manier waarop ik naar kinderen kijk is anders. Want waarom kan een kind niet stilzitten of slecht concentreren? Dat is niet een etiketje plakken maar kijken naar wat er nog meer speelt. Door op zoek te gaan naar de oorzaak, kan ik vaak de oplossing vinden.

Een uil is ook een totemdier. Een beschermer. De kinderen die in mijn praktijk komen neem ik dan ook echt onder mijn vleugels. Een plek waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Begrip en veiligheid. 

Als je goed kijkt, lijkt mijn uil op het leesteken “komma”. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een komma een lezer moet helpen. Wie schrijft, wil immers dat de lezers de tekst begrijpen zoals hij bedoeld is. De komma zorgt voor rust.  

Blauw wordt gezien als de kleur van vertrouwen, duidelijke communicatie en betrouwbaarheid. De kleur van de lucht en de zee, de lievelingskleur van veel mensen, wordt geassocieerd met rust en vrede. Wist je dat je in een blauwe ruimte productief wordt. 

UIL 80%25-blue


Je moet het maar net zien, maar de ogen van de uil zijn voor 80% gevuld. De meeste scholen hanteren de 80% normering bij haar toetsen. De 80% normering is een gebruikelijke normering die ook bij de lesmethodes wordt voorgeschreven. Geacht wordt dat als een kind 80% van de lesstof beheerst, er sprake is van een voldoende beheersing, dus een 6.

Kortom, ik ben trots op mijn logo en het staat voor zoveel meer dan alleen maar dat vrolijke uiltje.

Permanente educatie

Om op de hoogte te blijven van de de meest recente inzichten en ontwikkelingen, volg ik regelmatig cursussen, na- en bijscholing op het gebied van remedial teaching en coaching. Daarnaast lees ik vakgerelateerde literatuur en tijdschriften. Hieronder een overzicht van gevolgde studies, cursussen en bijscholingsdagen:

PABO, Bachelor of Education - Katholieke PABO Zwolle 
Remedial Teacher, Masteropleiding Special Educational Needs (Master SEN) Remedial Teaching - Windesheim Zwolle
Opleiding trainer Snel leren = leuk leren, Time 2 Control
Intervisiegroep remedial teachers Zwolle, LBRT
Lezing Sociale media en gamen, van gewoonte naar verslaving, Alex Govers

LBRT
Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereningng Remedial Teachers en ik onderschrijf de richtlijnen die door de LBRT zijn opgesteld. De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.

LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING REMEDIAL TEACHERS

Reken + Taal praktijk ik leer het maakt deel uit van Intervisiegroep Remedial Teachers Zwolle.
Een netwerk van zeer ervaren en deskundige remedial teachers in Overijssel.

Zowel ouders als scholen kunnen mij inhuren. Afzeggen kan tot 24 uur van tevoren per mail of telefoon. Anders wordt de les in rekening gebracht.
Reken + taal praktijk Ik leer het is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)